Al meer dan 20 jaar succesvol groothandel en leverancier van audio en communicatiesystemen!
TAU Audio Solutions +31 (0)50 549 90 90 0

Nieuwbouw Stadhuis Almelo

Tau Audio Solutions bv heeft in opdracht van Brusche Elektrotechniek te Almelo een achtergrondmuziek-, ringleiding- en ontruimingsalarmsysteem ontworpen t.b.v. project Stadhuis Almelo.

Twentse bouwer realiseert nieuw stadhuis Almelo naar ontwerp van oud-Almeloër Vincent van der Meulen van Kraaijvanger

Almelo krijgt een nieuw stadhuis op de hoek van de Haven Noordzijde en de Egbert Gorterstraat. Het stadhuis is een ontwerp van Vincent van der Meulen, partner van Kraaijvanger Architecten uit Rotterdam. Van der Meulen groeide op in Almelo. Bouwcombinatie Koopmans – J.P. van Eesteren zorgt voor de realisatie van het stadhuis, en werkt daarbij samen met tal van lokale en regionale partners.

Met nieuwbouw kiest de gemeenteraad van Almelo voor de structureel goedkoopste oplossing voor het huisvestingsprobleem. In de verschillende opties die college en gemeenteraad eerder vergeleken, bleken de jaarlijkse exploitatiekosten het laagst bij nieuwbouw. Aan deze keuze is een aantal nevenvoordelen verbonden, zoals de invulling van een braakliggende centrumlokatie en het daarmee samenhangende boekhoudkundige vraagstuk. Het nieuwe stadhuis ondersteunt de principes van Het Nieuwe Werken, met circa 555 flexibele werkplekken. Bovendien is de nieuwbouw uiterst duurzaam.

Tau Audio Solutions heeft in opdracht van Brusche Elektrotechniek een achtergrondmuziek, ringleiding- en ontruimingsalarmsysteem geleverd t.b.v. hoogwaardig achtergrondmuziek in de publieks toegankelijke ruimtes en gezoneerd omroep- en ontruiming ten tijde van calamiteiten middels gesproken woord Klasse A.

Toegepaste apparatuur

Het ontruimingsalarmsysteem is volledig opgebouwd uit EN54-16 en EN54-24 gecertificeerde ontruimingsalarmcomponenten. Het Ontruimingsalarmcentrale is van het fabricaat Baldwin Boxall en de ontruimingsalarm akoestische alarmgevers van het fabricaat Cotina en SoundTube.

Ten tijde van calamiteiten worden de externe achtergrondmuziek- en presentatie installaties afgeschakeld en zal het ontruimingssignaal overal hoorbaar en verstaanbaar zijn.

De gehele installatie voldoet aan de eisen zoals gesteld in de NEN2575:2004 en is EN54-16 en EN54-24 gecertificeerd.