Al meer dan 20 jaar succesvol groothandel en leverancier van audio en communicatiesystemen!
TAU Audio Solutions +31 (0)50 549 90 90 0

STI Metingen

Spraakverstaanbaarheid is in bepaalde projecten, zoals ontruimingsinstallaties, omroepinstallaties of Sound Masking systemen zeer belangrijk. Omdat goede spraakverstaanbaarheid in sommige situaties zelfs levens kan redden, is het van groot belang om van te voren een STI meting uit te voeren.

Goede spraakverstaanbaarheid is van levensbelang

Geluidsinstallaties voor ontruiming en omroepen worden toegepast in, onder andere, gebedshuizen, horeca, kantoren, kassen, rechtbanken, retail, stations, vliegvelden en zorginstellingen. Overal waar het belangrijk of zelfs kritiek is om duidelijk te kunnen communiceren richting de aanwezigen, bijvoorbeeld in het geval van een noodsituatie. In verband met de veiligheid is het in ontruimingsinstallaties en omroepinstallaties van groot belang dat meldingen overal op de locatie goed verstaanbaar zijn. Spraakverstaanbaarheid wordt gecontroleerd middels het meten van de Speech Transmission Index, ofwel de STI. Naar aanleiding van de meting is het juiste geluidsniveau vast te stellen en wordt de perfecte instellingen van de audio apparatuur bepaald. Daarnaast worden er ook STI metingen uitgevoerd voor het correct inregelen van Sound Masking systemen. Immers moet de Sound Masking zo ingesteld worden dat de werking ervan optimaal is. Allen zo kan de privacy van je bezoekers gewaarborgd en de concentratie van je medewerkers veiliggesteld worden.

Laat Tau een STI meting uitvoeren op locatie

De audio experts van Tau Audio Solutions BV beschikken over alle benodigde apparatuur en grondige kennis voor het uitvoeren van STI metingen. Met regelmaat gaan onze technici op pad voor ons vaste partnernetwerk om op de klantlocatie te beoordelen of een geluidsinstallatie voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast worden we met regelmaat ingehuurd voor het correct afregelen van een Sound Masking installatie. Ben je als eindgebruiker op zoek naar een partij die een STI meting kan uitvoeren? Dan brengt Tau je graag in contact met een van onze dealers. Vragen over de STI meting? Tau beschikt over een service afdeling met een enthousiast team audiospecialisten, zij zijn je graag telefonisch van dienst. Voor deze en andere vragen zijn wij ook bereikbaar via het contactformulier. Tau’s telefonische ondersteuning is beschikbaar op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 op +31 50 549 9090.