Al meer dan 20 jaar succesvol groothandel en leverancier van audio en communicatiesystemen!
TAU Audio Solutions +31 (0)50 549 90 90 0

Waarom is onderhoud van de geluidsinstallatie belangrijk?

belang van onderhoud banner

Het gevaar van slecht werkende audio apparatuur

Het belang van een goede werking van audio apparatuur ligt niet alleen in het beschermen van de investering. Ook kan een slechte werking van de installatie voor irritatie zorgen bij klanten of zelfs gevaarlijke situaties teweeg brengen. Er kunnen zich levensgevaarlijke situaties voordoen als de ontruimingsinstallatie dienst weigert. En wat te denken van de lange rijen die voor de kassa’s kunnen ontstaan als de omroepinstallatie in de winkel of supermarkt niet meer werkt? Stel dat het in een benzinestation niet mogelijk is om goed door het glas heen te communiceren met klanten, vanwege een defecte intercom. Of dat slechthorenden de boodschap niet meer kunnen horen, omdat het ringleidingsysteem ermee is gestopt. Het vertraagt de dienstverlening en in sommige gevallen is deze zelfs niet meer mogelijk.

Verleng de levensduur van de installatie

Graag ziet men dus dat een ontruimingsinstallatie, omroepinstallatie, intercomsysteem, ringleidingsysteem of geluidsinstallatie ten alle tijden goed blijft werken. Storingen zijn helaas niet altijd te voorkomen, maar kunnen wel tot een minimum beperkt worden. Door middel van regelmatig onderhoud wordt de werking en waarde van het systeem beter gewaarborgd. Ook wordt hiermee de levensduur van de apparatuur verlengd en worden mogelijk kostbare reparaties vermeden.

Laat regelmatig onderhoud uitvoeren

Voor de meeste installaties adviseert Tau om jaarlijks onderhoud uit te laten voeren. Hiermee wordt de levensduur van de apparatuur vaak met een aantal jaren verlengd en wordt de kans op storingen tot een minimum beperkt. De onderhoudsfrequentie is uiteraard afhankelijk van het soort toepassing, de intensiteit waarmee de installatie gebruikt wordt en het belang ervan voor de organisatie. Enkele voorbeelden van de mogelijkheden van onderhoud:

  • Onderhoud aan (gesproken woord) ontruimingsinstallaties: dit type onderhoud bestaat uit controle van de werking van de centrale apparatuur, zoals de versterker, processoren en accu’s. Daarnaast wordt de aansturing van de BMC (brandmeldcentrale) getest. De werking en verstaanbaarheid van de luidsprekers wordt ook nagelopen, middels een functionele test.
  • Onderhoud aan omroepinstallaties: de centrale apparatuur, zoals versterkers, mixers en bediening, wordt gekeurd. Daarnaast wordt de werking van de microfoons en luidsprekers getest.
  • Onderhoud aan intercomsystemen: de intercomsystemen van Tau zijn zelflerend en zullen de werking doorgaans zelf corrigeren. Uiteraard is het verstandig om zo nu en dan het functioneren van het systeem te testen en na te gaan of de montage ervan nog degelijk is.
  • Onderhoud aan ringleidingsystemen: het is belangrijk om de veldsterkte te controleren. Hierbij wordt nagegaan of het veld nog steeds actief is binnen de gestelde normen. Ook wordt de centrale apparatuur, zoals de versterker, getest. Er wordt daarnaast gekeken of de initiële projectie nog steeds past bij de indeling van het pand, bijvoorbeeld na een herindeling van het meubilair.
  • Onderhoud aan geluidsinstallaties: er vindt een controle plaats van de centrale apparatuur, zoals versterkers, mixers en bediening. De werking van de luidsprekers in het veld wordt ook getest.

Tau denkt graag mee over een passende onderhoudsvoorziening voor iedere situatie. Neem contact op voor een afspraak of advies op maat via het contactformulier of 050 549 9090.