Al meer dan 20 jaar succesvol groothandel en leverancier van audio en communicatiesystemen!
TAU Audio Solutions +31 (0)50 549 90 90 0

Stappenplan lestijdsignalering kiezen

Stappenplan lestijdsignalering kiezen

 

Een geschikt lestijdensignaleringssysteem kiezen

Lestijdensignalering is een veelgevraagde toepassing voor het onderwijs. Een lestijdensignaleringssysteem is een belangrijk onderdeel van een school. Het geeft aan wanneer de lessen en pauzes beginnen, en kan ook voor alarmeringen gebruikt worden. De mogelijkheden met dit systeem zijn tegenwoordig groot. Maar welk type lestijdensignaleringssysteem is voor welke toepassing(en) geschikt? En wat zijn de aandachtspunten van deze verschillende systemen? Dit stappenplan lestijdensignalering helpt bij het maken van die keuze en geeft puntsgewijs aan wat die aandachtspunten zijn.

Veelzijdige oplossingen met lestijdensignalering

In de praktijk zien we vaak dat scholen niet altijd op de hoogte zijn wat tegenwoordig mogelijk is met een modern lestijdensysteem. Waar voorheen er een simpele zoemer, als schoolbel, hoorbaar moest zijn, vraagt men nu steeds vaker om een vriendelijker geluid. Daarnaast wordt er nog vaak gebruik gemaakt van traditionele tijdschakelaars, echter, weet niemand hoe deze is te (her)programmeren. Gelukkig is dat met het Bodet lestijdensysteem verleden tijd.

Met het Bodet lestijdensysteem is het mogelijk om je eigen melodieën te gebruiken. De programmering zeer eenvoudig aan te passen en verschillende zones te creëren. Ook het plaatsen van omroepen, AMOK alarmeringen activeren en nog veel meer, is allemaal met dit lestijdensysteem mogelijk. In combinatie met de bijgeleverde Bodet Sigma software, welke de look en feel hebben van Outlook Agenda, is het nu mogelijk om simpel en eenvoudig de schoolbel te programmeren. Naast de standaard schoolbel programma’s, is met dit systeem ook zeer eenvoudig om 10 minuten gesprekken, vakanties, studiedagen en speciale roosters in te plannen. Met enkel een paar klikken is dit geregeld.

Dat het Bodet lestijdensysteem veelzijdig is blijkt wel uit de verschillende oplossingen met dit systeem:

 1. Melodys, draadloze oplossing
 2. Harmony, audio over IP oplossing
 3. Harmony in combinatie met een 100V systeem
 4. Harmony in combinatie met 24V/230V hoorns

Kortom, het Bodet lestijdensysteem is eenvoudig en ook veelzijdig, waardoor het zich voor elke situatie leent.

 

Stappenplan lestijdensignalering

Een lestijdensysteem aanschaffen is een belangrijke investering voor veel scholen en dient daarom goed overwogen worden. Van belang is om de juiste wensen en eisen in beeld te krijgen, maar ook weten wat er verder mogelijk is met het systeem. Om daarbij te helpen hebben we dit handige en overzichtelijke stappenplan opgesteld met tips voor het selecteren van het juiste lestijdensysteem.

Wij hanteren de volgende stappen:

 1. Informatie vergaren
 2. Projectie luidsprekers
 3. Zonering
 4. Moederklok
 5. Aandachtspunten Melody
 6. Aandachtspunten voor Harmony (audio over IP)
 7. Aandachtspunten voor Harmony in combinatie met 100V systeem
 8. Aandachtspunten voor Harmony in combinatie met 24V/230V hoorns
 9. Klokken

Hieronder hebben we per stap beschreven het selecteren van een passend en goed lestijdensysteem.

Stap 1. Informatie vergaren

Om te bepalen welke oplossing het meest aansluit bij de situatie is het van belang om allereerst informatie te vergaren over het project. Wat zijn de wensen en eisen aan het systeem? Die informatie bestaat uit een aantal eenvoudige vragen:

1. Moet er omroep mogelijk zijn?
Zo ja, dan is dit alleen mogelijk met Bodet Harmony of met Bodet Harmony in combinatie met een 100V systeem.

2. Moet het systeem bedraad of draadloos uitgevoerd worden?
Draadloos is namelijk alleen mogelijk bij het Bodet Melody systeem.

3. Is het een bestaand of nieuwbouwproject?
Wanneer het bestaand project betreft zijn er waarschijnlijk minder luidsprekers nodig dan bij een nieuwbouwproject. Bij een nieuwbouwproject worden bepaalde eisen gestelde aan de geluidsisolatie. Daarnaast zal er in een nieuwbouwproject veelal voldoende netwerkbekabeling aangelegd worden, waardoor audio over IP een prima oplossing is voor een lestijdensysteem.

4. Is er al 100V systeem aanwezig?
In dat geval kan je mogelijk het Bodet Harmony systeem koppelen met het bestaande geluidssysteem.

5. Zijn er 24V of 230V hoorns aanwezig?
Ja, voor deze situatie is het mogelijk om de Bodet Harmony in combinatie met een 24V/230V hoorns toe te passen. Een eigen melodie of vriendelijk geluid is met deze combinatie echter niet mogelijk.

6. Moet er ook de mogelijkheid zijn om achtergrondmuziek af te spelen?
Het afspelen van achtergrondmuziek is alleen mogelijk bij de Bodet Harmony oplossing en Bodet Harmony in combinatie met een 100V systeem.

 

Stap 2. Projectie luidsprekers

Op basis van de antwoorden op de vragen bij stap 1, kan nu een keuze gemaakt worden welk type lestijdensysteem goed aansluit bij de gestelde wensen en eisen. Nu komt echter de vraag: Waar moet het geluid allemaal hoorbaar zijn? Zijn er al 24V of 230V hoorns aanwezig, dan verandert er niets aan de indeling. Het enige dat verandert is de centrale apparatuur.

Geluidsisolatie

Voor alle andere oplossingen is het belangrijk goed na te denken over de (her)projectering van de luidsprekers. Zoals eerder gezegd heeft geluidsisolatie invloed op waar de luidsprekers moeten komen. De isolatienormen in nieuwbouw zijn dusdanig hoog, dat geluiden op de gangen aanzienlijk minder hoorbaar zijn in de lokalen dan voorheen. In dit geval wordt geadviseerd om luidsprekers in de leslokalen te plaatsen. Gaat het om een bestaand gebouw, dan zijn de isolatiewaarden minder hoog en is het mogelijk om alleen in de gangen een luidspreker te plaatsen.

Geluidskeuze

Ook het gewenste geluid heeft invloed op de positie van de luidsprekers. Waar voorheen een harde bel of zoemer werd gebruikt wil men tegenwoordig een vriendelijk klinkend geluid of een eigen melodie. De geluidskeuze heeft echter invloed of het geluid te horen is in andere ruimten. Zo zal het geluid van een zoemer of een luide bel veel meer doordringen tot andere ruimten dan in vergelijking tot een ding-dong geluid.

Wanneer het systeem ook gebruikt wordt voor omroep speelt verstaanbaarheid nog een grotere rol. Dit in tegenstelling tot wanneer het systeem alleen gebruikt wordt als lestijdensysteem.
Kortom, de positie van de luidsprekers is zeer belangrijk om er voor te zorgen dat het geluid overal duidelijk hoorbaar is in de ruimten waar het nodig is. Een plattegrond en foto’s van het pand helpen bij het maken van een gedegen projectie. Onze audio experts kun je altijd om advies vragen.

 

Stap 3. Zonering

Door de voorgaande stappen weten we nu welk systeem aansluit bij de wensen en eisen (stap 1). Ook weten we dat de projectering van luidsprekers belangrijk is voor de verstaanbaarheid (stap 2). Een andere belangrijk aspect, welke in steeds meer scholen wordt gebruikt, is het gebruik van zonering. Waar vroeger een schoolbel hoorbaar moest zijn door het gehele schoolgebouw, wordt tegenwoordig het gebouw in verschillende zones ingedeeld. Dit kan bijvoorbeeld onderbouw en bovenbouw zijn, in het geval van een basisschool.

Eigen melodie en programmering

De laatste tijd worden veel scholen samengevoegd in één gebouw. Hoe mooi zou het zijn als elke school een eigen melodie heeft voor de bel die en ook een eigen programma volgt? Of dat bepaalde gebieden een eigen programmering kunnen volgen in geval van tentamens?

Buitenterrein

Het buitenterrein van een school wordt tegenwoordig vaak gezien als een aparte zone. Je wilt met de schoolbel immers voor zo min mogelijk geluidsoverlast zorgen voor de buurt. Voorheen draaide de schoolbel mee met de hoofdprogrammering. Tegenwoordig is de bel eenvoudig separaat te programmeren en gaat de bel alleen wanneer het nodig is. Het is allemaal mogelijk met het Bodet lestijdensysteem. Denk vooraf er wel goed over na welke indeling het beste werkt voor de school.

 

Stap 4. Moederklok

Bodet Sigma C-RM moederklok

De Sigma moederklok van Bodet is het hart van het hele systeem. Ongeacht de gekozen Bodet oplossing, de projectering en de zonering. Op de moederklok wordt de programmering weggeschreven en de moederklok bewaakt het systeem. De moederklokken van Bodet vallen onder de Sigma serie waarvan de Sigma-C RM (rackmount) de meest populaire uitvoering is.

Tijdsynchronisatie

De moederklok is het hart van het lestijdensysteem. Belangrijk is een accurate tijd. Veelal wordt de moederklok aangesloten op het internet om te kunnen synchroniseren met een NTP server. Wanneer dit niet mogelijk, kan er ook een DCF antenne aangesloten worden. Met een DCF antenne wordt de tijd van een atoomklok in Mainflingen Duitsland opgehaald. Deze accurate tijd wordt vervolgens verder verspreid over het netwerk door de moederklok.

Naast een toepassing als lestijdensysteem kan dit systeem van Bodet nog veel meer. Van AMOK alarmeringen via GSM of remote control, kan als tijdserver dienen voor andere apparaten tot het aan/uit schakelen van verlichting op gezette tijden. Het Bodet systeem is uit te breiden met veel functionaliteiten en is hierdoor zeer veelzijdig.

 

5. Aandachtspunten Melody systeem

Het Melody systeem van Bodet is draadloos. Het werkt door gebruik te maken van de moederklok, een zender en de ontvangers (luidsprekers of lichtflitsers). De zender wordt aangesloten op de moederklok. In tegenstelling tot het Harmony systeem, wordt er met het Melody systeem geen audio verstuurd, maar enkel een trigger signaal. Het trigger signaal activeert vervolgens de vooraf geprogrammeerde melodie. Dit is tevens de reden dat het Melody systeem niet geschikt is voor het plaatsen van audio. Het signaal dat wordt gebruikt voor het versturen van de trigger wordt op 869Mhz uitgezonden. Ondanks dat er geen audio wordt verstuurd via dit signaal, is het wel mogelijk om een eigen melodie per luidspreker te gebruiken.

Repeaters

Net als elk draadloos systeem is bereik een uitdaging. Muren, ramen en andere obstakels kunnen ertoe leiden dat het signaal niet toereikend is. In dat geval kan het plaatsen van een repeater een uitkomst zijn. Zowel de repeaters als de ontvangers (sounders) werken op 230V. Daarnaast wordt het geadviseerd om de moederklok aan te sluiten op het internet.

 

6. Aandachtspunten Harmony (audio over IP) systeem

Het Bodet Harmony systeem is een bedraad systeem die audio over IP verstuurd. Het systeem werkt met behulp van een moederklok, een netwerk en ontvangers (luidsprekers en/of lichtflits). Doordat het Harmony systeem een IP gebaseerd systeem is, is het systeem zeer flexibel en maakt dat elke luidspreker afzonderlijk ingesteld kan worden. Het systeem is te verdelen in maximaal 100 zones. Bij het Harmony systeem is het mogelijk om per luidspreker eigen melodieën te gebruiken.

De producten werken, in tegenstelling tot het Melody systeem, door middel van Power over Ethernet (PoE) over een CAT5e kabel (uitgezonderd de buitenluidsprekers). Omdat alle communicatie over het netwerk gaat, is het belangrijk dat het netwerk voldoet aan de gestelde eisen. Denk hierbij aan dat er genoeg power budget op de switch is, QoS, multicast, internetverbinding en bekabeling.

Uitbreidingsmogelijkheden

Het systeem is naast een lestijdensysteem verder uit te breiden met omroepposten, knoppen, relays en klokken. Het gehele systeem is eenvoudig te beheren via de gratis meegeleverde software van Bodet.

 

7. Harmony in combinatie met 100V systeem

Het Harmony systeem is ook in combinatie met een 100V systeem te gebruiken. Het systeem bestaat uit een moederklok, een netwerk met optioneel internet, een line-out box en de versterkers en de luidsprekers. Bij dit systeem is het mogelijk om per line-out box eigen melodieën te gebruiken.

Net als het Harmony systeem audio over IP, gaat de communicatie tussen de Bodet producten via een netwerk en PoE. De line-out box zet het digitale signaal om naar een analoog signaal. Dit signaal kan vervolgens gebruikt worden met 100V versterkers. De versterkers zetten het signaal versterkt door naar de luidsprekers. Dit systeem (Harmony in combinatie met 100V) is minder flexibel dan het volledige Harmony systeem, omdat de aansturing per line-out gaat in plaats van per luidspreker.

Dit Harmony systeem is verder uit te breiden met omroepposten, knoppen, relays en klokken. Het gehele systeem is eenvoudig te beheren via de gratis meegeleverde software van Bodet.

 

8. Harmony in combinatie met 24V/230V hoorns

Naast het Bodet Melody en Harmony systeem, is het ook mogelijk om er 24V of 230V hoorns mee aan te sturen. De combinatie met 24V/230V hoorns wordt veelal toegepast in bestaande situaties waarbij men (nog) geen luidsprekers kan gebruiken. Het systeem bestaat uit een moederklok en één of meerdere relais uitgangen.

Bij dit type systeem wordt de moederklok alleen gebruikt voor het programmeren van de tijden. Bij dit systeem is het niet mogelijk om de melodieën aan te passen of omroepen te plaatsen.

 

9. Klokken

Bodet klokken overzicht

In een school is het van belang dat leerlingen en docenten weten wat de tijd is. Ze worden al gewaarschuwd door het lestijdensysteem. Een klok is in veel gevallen ook handig. Bodet heeft een breed assortiment van analoge en digitale klokken. De klokken kunnen worden gesynchroniseerd met de moederklokken. Hierdoor blijven de klokken altijd een accurate tijd weergeven. Ook is het niet meer nodig de klok(ken) aan te passen naar winter- of zomertijd. De klokken van Bodet worden gevoed via batterijen, 230V of PoE. Het aansluiten van de klokken op de moederklok kan draadloos (WiFi of DHF) of bedraad (Ethernet).

 

Hulp nodig bij het kiezen van het juiste lestijdsignaleringssysteem?

Tau Audio Solutions helpt graag bij het vinden van de juiste oplossing voor jouw project of situatie. Dit geldt ook voor het vinden van de juiste lestijdensignalering. Neem vrijblijvend contact op met één van onze audio experts voor meer informatie. Bel ons op 050 549 90 90 of stuur een e-mail naar info@tau.nl en wij kijken samen met je naar je project.

 

 

Meer lezen over lestijdsignalering

Tijdexpert.nl

Voor meer informatie over tijdsynchronisatie en het brede assortiment digitale en analoge klokken van Bodet Time.

Vakantie, zet de lestijdsignalering uit!

Alles over het eenvoudig en snel programmeren van de lestijdsignalering tijdens de vakantieperiodes.