Al meer dan 20 jaar succesvol groothandel en leverancier van audio en communicatiesystemen!
TAU Audio Solutions +31 (0)50 549 90 90 0

Ringleidinglus installeren

 

ringleidinglus installeren

Hoe installeer je een ringleidinglus? Het installeren van een professionele ringleidinglus komt in bepaalde ruimten uiterst precies. En het aanleggen er van is niet altijd eenvoudig. Waar moet je beginnen als je voor het eerst ringleiding gaat installeren? In de praktijk zien we dat het nog weleens verkeerd gaat wat betreft het installeren van een ringleiding. De ringleiding blijkt na installatie niet naar behoren te werken en of aan de gestelde eisen te voldoen. Een goede voorbereiding is daarom essentieel. Zo kom je niet voor vervelende verrassingen te staan!

Waar moet je op letten en rekening mee houden met het succesvol installeren van een ringleidingsysteem? Met dit handige stappenplan geven we je handvatten en tips voor het succesvol installeren van een ringleiding.

Ringleiding, hoe werkt het?

Met een professioneel ringleidingsysteem zorg je er voor dat slechthorenden met een hoortoestel zonder storende omgevingsgeluiden mee kunnen luisteren naar bijvoorbeeld een kerkdienst, theatervoorstelling, vergadering, college of presentatie. Een ringleiding is een lus aangebracht meestal rondom in een ruimte waarmee een magnetisch veld wordt opgewekt. Deze lus bestaat uit koperdraad. De lus wordt aangesloten op een speciale ringleidingversterker. Deze versterker zet het geluid van de audiobron (bijv. microfoon of geluidsinstallatie) om in stroom die door de lus gaat. Hierdoor ontstaat een magnetisch veld. Door middel van inductie ontvangt het hoortoestel het signaal uit het ringleidingsysteem. Slechthorenden kunnen hun hoortoestel op de T-stand zetten om het geluidssignaal ontvangen.

Voordelen van een inductielus

Er zitten een aantal voordelen aan het aanbrengen van een inductielus in de ruimte ten opzichte van RF of IR systemen.

 1. Door het aanbrengen van een inductielus in de ruimte wordt voorkomen dat het gebruik van ringleiding stigmatiserend werkt. Slechthorenden hoeven geen gebruik te maken van zichtbare gehoorondersteuning. Niet iedereen vindt het prettig wanneer duidelijk zichtbaar is dat hij/zij slechthorend is door het dragen van een draadloze ontvanger.
 2. Een ringleiding kan door meerdere slechthorenden gelijktijdig gebruikt worden.
 3. Geen onderhoud van het opladen van de beltpacks en het reinigen (hygiëne) van hoofdtelefoons. Zaken die consequent moeten worden bijhouden. Of mogelijke gebruikersschade die kan ontstaan bij dagelijks gebruik van de kleine beltpacks.
 4. Een ringleiding kan zo worden ontworpen dat de overspraak geminimaliseerd wordt. Dit kan niet worden gerealiseerd met een lus rondom de ruimte.

RF en IR systemen

Afhankelijk van de situatie kan er ook gekozen worden voor RF of IR systemen. IR systemen zijn, als de ruimte lichtdicht is afgesloten niet af te luisteren. RF en IR systemen hebben dekking over de volledige zaal van voor naar achter, van links naar rechts en van onderen naar boven. Een ringleiding systeem alleen binnen de lus, op de juiste hoogte(s). IR en RF systemen kunnen meerdere kanalen bevatten voor bijvoorbeeld vertaalsystemen, dat is met een ringleidinglus onmogelijk.

In dit artikel bespreken we specifiek het aanleggen van een ringleidinglus.

 

Stappenplan installeren van een ringleidinglus

Ringleidingkabel installeren en klaar? Het aanbrengen van een inductielus in de ruimte lijkt zo simpel, maar in bepaalde ruimten luistert dat heel nauw. Door dit stappenplan nauwkeurig te volgen geven we je handvatten en tips voor het succesvol installeren van een ringleiding.

Wij hanteren de volgende stappen:

 1. Onderzoek en informatie verzamelen
 2. Ontwerp van de ringleidinglus
 3. Keuze ringleidingkabel
 4. Keuze ringleidingversterker
 5. Proefmeting ringleiding
 6. Afregelen
 7. In bedrijfstellen

Hieronder hebben we per stap beschreven het installeren van een ringleidinglus.

 

Stap 1. Onderzoek en informatie verzamelen

In deze eerste stap wordt de benodigde informatie verzameld. Voorafgaand is het belangrijk antwoord op een aantal vragen te hebben. De antwoorden op deze vragen bieden je houvast voor een goede voorbereiding.

Wat is de bron van de ringleiding?

Welk geluidsignaal moet het ringleidingsysteem gaan weergeven en waar komt dit signaal vandaan? Bijvoorbeeld een microfoon, een bestaande of nieuwe geluidsinstallatie of een presentatiesysteem.

In welke ruimte wordt de ringleiding aangelegd?

Hiervoor hebben we het formaat van de ruimte nodig (plattegronden) en de mogelijkheden om een ringleidinglus te installeren. Doorgaans wordt een ringleidinglus in de vloer verwerkt. In situaties waar dit niet mogelijk is, kan installeren van de lus in het plafond of buiten het gebouw een oplossing zijn. Opties:

 • Ringleidingkabel verwerkt in de vloer door middel van een elektra PVC buis ter bescherming
 • Ringleidingkabel verwerkt in de vloer door middel van direct burial cable (geen extra bescherming nodig)
 • Ringleidingkabel verwerkt in het plafond
 • Gebruik van kopertape op de vloer

In deze fase is het tevens van belang te kijken naar het gebruik van de ruimte; waar in de ruimte zitten en/of staan de mensen die gebruik maken van de ringleidingoplossing. De ringleiding wordt in de ruimte geïnstalleerd waar ook de luisteraar aanwezig is. Ga ook na of het publiek zit of staat. Dit is belangrijk bij het testen en afstellen van de ringleiding. Er zit namelijk nogal wat verschil in afstand wanneer de luisteraar zit of staat.

Pas op voor metalen delen

Een ringleiding werkt op basis van magnetische velden, metalen delen zullen de werking van het systeem negatief beïnvloeden. Leg de ringleidinglus daarom niet in de nabijheid van metalen. Verwerk de ringleiding nooit in een metalen buis of achter een metalen afrastering.

 

Stap 2. Ontwerp

Met de informatie welke bij stap 1 is verzameld, is de volgende stap het ontwerp van het ringleidingsysteem. Afhankelijk van het formaat in de ruimte, is het van belang om te bepalen of er een ringleidinglus rondom in de ruimte gelegd kan worden. Immers, je wilt overal een dekkend magnetisch veld creëren. De meest eenvoudige (en ook de meest toegepaste) installatie is een ringleidinglus langs de randen van de ruimte en in veel gevallen is dit een prima oplossing. Maar houdt er rekening mee dat bij grotere ruimten (stelregel breder dan circa 12 m afhankelijk van de metaalverliezen in de ruimte) een andere manier van aanleggen van de lus heel veel verschil kan maken in het uiteindelijke resultaat. In deze situaties kan er gekeken worden naar de zogenoemde figure 8 of een phased array.

Ringleiding oplossingen type grote ruimten

Voorbeeld van een Phased Array Loop System

 

Overspraak

Bij de aanleg van de ringleiding lus is het ook van belang hoe om te gaan met overspraak. In sommige openbare gelegenheden kan het beperken van overspraak van groot belang zijn in verband met privacy of andere redenen. Of in situaties wanneer er meerdere lussen dichtbij of naast elkaar liggen, bijv. in twee afzonderlijke ruimten. In deze situaties dient bij het ontwerpen van de ringleidinglus rekening mee gehouden worden met overspraak. Alleen een phased array zorgt ervoor dat de signaalsterkte zeer snel afzwakt buiten de lussen. Dit kan niet worden gerealiseerd met een lus rondom.

Onze ringleidingexperts kun je altijd om advies vragen en bij het ontwerp van een ringleidingsysteem.

 

Stap 3. Keuze ringleidingkabel

Vervolgens is het van belang om te bepalen welke ringleidingkabel, of in het geval van plaatsen op de vloer welke tape, er gebruikt dient te worden. De juiste weerstand is hierbij van groot belang. In de meeste situaties betreft het een 1,5 mm2 tot 2,5 mm2, maar hier kan niet zomaar van uitgegaan worden. Zeker bij verwerking in de vloer geldt; als de kabel eenmaal in de vloer ligt kan dit niet eenvoudig opgelost worden.

 

Stap 4. Keuze ringleidingversterker

Wanneer bekend is hoe de ringleidinglus moet komen te liggen om het gewenste ringleidingveld te creëren, en rekening houdend met het beperken van overspraak, wordt bepaald welke ringleidingversterker over genoeg capaciteit beschikt. De keuze van de ringleidingversterker hangt samen met de benodigde stroom en spanning (vermogen) van de lus om voldoende veldsterkte te produceren. Je kunt onze ringleidingexperts altijd om advies vragen.

De Contacta V en de VPRO serie bieden een breed scala aan beschikbare ringleidingversterkers. Bij een phased array kan worden gekozen voor een VxxA variant, zodat ook hier enkel één apparaat benodigd is.

 

Stap 5. Proefmeting ringleiding

Ringleiding field strength meter De installatie is ontworpen, voorbereid en gepland. Er kan begonnen worden met de installatie van het ringleidingsysteem. Met het door Tau Audio Solutions ontvangen ontwerp en de benodigde informatie, verzameld in stap 1 t/m 5, kun je aan de slag. De ontwerpen worden door ons met uiterste precisie gemaakt. Toch kan het in de praktijk net iets anders uitpakken, bijvoorbeeld door het metaalverlies of onvoorziene zaken zoals een convectorput. In kritische situaties, bijvoorbeeld waarbij er wegens privacy absoluut geen overspraak mag zijn, adviseren wij om nog voor het storten van de vloer een proefmeting van de ringleiding uit te voeren. Als eenmaal de vloer gelegd is, kan dit niet meer terug gedraaid worden.

Professionele proefmeting ringleiding

Indien het onbekend is wat de omgevingsvariabelen zijn en welke invloed dit heeft op een ringleidingsysteem, kan men later voor vervelende verrassingen komen te staan. Laat daarom eerst op professionele wijze een proefmeting uitvoeren. Onze ringleidingspecialisten voeren deze proefmeting graag uit voor ons vaste partnernetwerk. Ook bieden we de mogelijkheid om de proefmeting gezamenlijk uit te voeren op de klantlocatie. Neem contact met ons op voor het uitvoeren van een proefmeting ringleiding.

Stap 6. Afregelen

De ringleidingoplossing wordt meestal gekoppeld met de audio installatie. Houdt hierbij rekening met dat de overige bekabeling. Meestal zijn microfoonkabels de meest gevoelige kabels, omdat dit signaal het zwakst is en het meest wordt versterkt. Zorg ervoor dat de bekabeling niet parallel wordt gelegd aan de ringleidinglus.

Zodra het ringleidingsysteem goed is ingeregeld kunnen de geluidsinstallatie en de ringleidingversterker in een 19” patchkast netjes en veilig worden geïnstalleerd. Op deze manier is het geheel aan apparatuur netjes en op een professionele manier veilig opgeborgen.

 

Stap 7. In bedrijfstellen ringleiding

Wanneer de ringleidinglus aangelegd is, de vloer gegoten en de geluidsinstallatie klaar staat, dan kan het ringleidingsysteem opgeleverd worden. Als extra dienst voor onze klanten verzorgen wij het in bedrijfstellen van het ringleidingsysteem. De oplossing wordt in detail door ons doorgemeten en exact zo afgesteld dat er overal een ringleidingveld conform de IEC60118-4 normering gecreëerd wordt.

 

Een perfecte ringleidingoplossing

Het installeren van een ringleidinglus is wellicht niet zo simpel als dat het in beginsel lijkt. Door dit stappen nauwkeurig te volgen is het vrij gemakkelijk zelf een perfect werkende ringleidingoplossing op te leveren. Daarnaast bieden wij onze klanten ook technische trainingen aan. Dit kan zowel op klantlocatie als in onze showroom, waar diverse producten direct live te ervaren zijn.

Hulp nodig bij het aanleggen van een ringleiding?

Schakel ons gerust in. Met meer dan 20 jaar ervaring is Tau Audio Solutions de specialist op het gebied van ringleidingsystemen. Leg gerust je project aan ons voor, we denken graag mee. Naast het bieden van informatie en het leveren van hardware is het ook mogelijk een proefmeting te laten uitvoeren door één van onze medewerkers.
Bel ons via 050-549 90 90 of stuur een e-mail naar sales@tau.nl en wij kijken samen met je naar je project.

 

 

Meer lezen over ringleidingsystemen

Altijd de juiste ringleidingoplossing

Lees alles over de verschillende types ringleidingoplossingen

Gevolgen van gehoorstoornissen

Verschillende type oplossingen voor ringleidingsystemen