Al meer dan 20 jaar succesvol groothandel en leverancier van audio en communicatiesystemen!
TAU Audio Solutions +31 (0)50 549 90 90 0

TAU prijslijst 2017

Nieuwe prijslijst

Graag attenderen wij je op de vernieuwde TAU prijslijst 2017. Minimaal eenmaal per jaar kijkt TAU grondig naar de huidige prijslijst en past deze indien nodig aan. De TAU prijslijst 2017 is geldig van 1 juli 2017. Onze klanten worden middels een nieuwsbrief op de hoogte gesteld wanneer er wijzigingen in de prijslijst plaatsvinden. Daarnaast beschikken klanten door in te loggen op de website altijd over de op dat moment geldende prijzen voor de producten. Geen internet of prijslijst voorhanden? Neem gerust contact op met Tau via 050 549 90 90. Onze medewerkers voorzien je graag van prijsinformatie of advies over de productkeuze.

Waarom prijswijzigingen?

Vraag je je af waarom prijswijzigingen noodzakelijk zijn? Er zijn diverse factoren die van invloed zijn op de prijsbepaling van TAU. Hieronder zie je daarvan een aantal redenen. Bij de prijsbepaling streven we ernaar producten aan te bieden voor een interessante prijs, zodat je het tevens scherp kunt aanbieden bij de eindklant.

  • Prijzen kunnen wijzigen vanuit de fabrikant. Productiekosten, denk aan materialen en arbeid, kunnen in de loop van een jaar wijzigen. Fabrikanten laten hun klanten hiervan mee profiteren of, in het geval van prijsstijgingen, zijn ze soms genoodzaakt om kosten door te berekenen. Minimaal eens per jaar ontvangt TAU dan ook vanuit de fabrikanten een geüpdate versie van de prijslijst.
  • Onze fabrikanten zitten veelal in het buitenland waardoor er gewerkt wordt met verschillende wisselkoersen. Aangezien deze behoorlijk kunnen fluctueren kan TAU tussentijds besluiten om de prijzen aan te passen. Hierdoor kunnen we er zorg voor dragen dat we ten alle tijden een scherpe prijs aanbieden.
  • Uiteraard is het belangrijk om marktconforme prijzen te bieden. Wanneer we bij bepaalde producten het idee hebben dat ze niet marktconform geprijsd zijn, kunnen we in overleg met de fabrikant. Dit zal ertoe leiden dat we in de toekomst ook vaker gaan werken met acties.

Vragen?

Zijn er naar aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen? Neem contact met één van onze medewerkers op via info@tau.nl of 050 549 90 90.